Visar nya vägar
Direktutbildning startades 1990 av ABF Pitebygden. Sju år senare anställdes Anneli Öström som VD och 2006 köpte hon företaget.
I början av företagets historia var det främst arbetsmarknadsutbildningar som efterfrågades men idag består verksamheten främst av insatser för långtidssjukskrivna i ett tioveckors projekt i samarbete med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Målet är att stärka självförtroendet och öka motivationen för deltagarna. Direktutbildning driver även en ettårig utbildning för ungdomar som kommer från särskolegymnasiet.
- Utbildningen kallas Mellansteget och syftet är att vara steget mellan gymnasium och arbetsliv, säger Anneli.

Insatsen för långtidssjukskrivna är uppdelad i tre delar. Första delen kallas Liv i balans och berör hela individens liv, andra delen handlar om motivation och inspiration och tredje delen ägnas åt praktiskt arbete, som att skriva meritförteckning med mera. Undervisningen sker både i grupp och som individuell coaching. På företaget arbetar två anställda och två inhyrda konsulter och de har välutrustade lokaler som de håller mycket tillgängliga för deltagarna.
- Fördelen med att anlita oss, som litet lokalt företag, är att vi har kännedom om den lokala marknaden. Vi är dessutom väldigt tillgängliga för deltagarna och har många års erfarenhet av att bemöta människor i svåra situationer och ge dem ny kraft, säger Anneli.

Direktutbildning

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0911-199 33
Fax: 0911-197 02


Email:
anneli@direktutbildning.se

Hemsida:
www.direktutbildning.se

Adress:
Direktutbildning
Acusticum
94121 Piteå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN